plyta

plyta
plytà (brus. плiтa, l. płyta) sf. (2) 1. SD23, Q642, H, I, J, K keturkampis degtas molio luistelis statybai: Plỹtų namai NdŽ. Plỹtų bokštas NdŽ. Ded po galvele raudoną plytẽlę JV647. Aš mačiau, kaip dėjo plytą ant plytos, kaip koja už kojos žengėme pirmyn Ašb. Motriškė nu stogo sviedė ant jo su plytos šmotu M.Valanč. Tos plytos ir tie akmenes... teip parėdnai sudėti DP575. Ir ėmė plytas vietoje akmenų BB1Moz11,1. Darykiam ir dekiam plytas BB1Moz11,1. Neradę, kaipo jį įneštų pro minią, užlipo ant dangčio ir nuleido jį per plytas su loviu (lova) Ch1Luk5,19. Plytas darau R344. Plỹtų degykla NdŽ. Ir išgrindo juodus tiltus degtinoms plytelėms KlpD49. Molis plỹtoms KII371. Molio plyta . Molinė plytà NdŽ. Silikatinės plytos . Šlako plytà . Cementinė plytà NdŽ. Skylėta plytà NdŽ. Ilginė plytà NdŽ. Ilgainė plytà NdŽ. Stoginė plytà NdŽ. Nedegamosios plỹtos NdŽ. Plytùtė, plytùkė, plytelýtė NdŽ. ^ Žemė kaip plytà (labai sudžiūvusi, kieta) NdŽ. Apsidraskysme nagus visos, kol runkelius nuravėsme: žemė viena plytà (labai sudžiūvusi, kieta) Jnš. Sudžiūti į plỹtą NdŽ. Jis turi rankovėje plytą LTR. 2. lygaus, plokščio gabalo formos gaminys: Šokolado plytà NdŽ. Daviau vaikams po šmočiuką duonos ir po plyčìkę cukraus Skr. 3. plokštė: Bylot teikės apie vietą Jerozolimo, ant plytos užženklintą MP134. 4. Krd, Lnkv viryklė: Baltų koklių plytoje spragsėjo degančios malkos . Mano laimei, čia kūrenosi plyta, suvalkietiškai „mašina“ . Užstatyk puodą ant plytos Lp. Nukelk nuo plỹtos puodus Ob. Kurk plỹtą, reikia pietus virt Pnd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • płyta — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. płytaycie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bryła, której grubość jest wyraźnie mniejsza od jej długości i szerokości; foremny, płaski element konstrukcyjny wykonywany z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • plyta — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: plytà Kirčiuotė: 2 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Giminiškas naujažodis: plytaveidis, ė. Pateikta: 2012 02 14. Atnaujinta: 2014 01 12. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • plyta — plytà dkt. Kerãminės, silikãtinės plỹtos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • płyta — ż IV, CMs. płycie; lm D. płyt 1. «bryła ograniczona dwiema równoległymi płaszczyznami, której grubość jest znacznie mniejsza od pozostałych wymiarów; płaski, cienki, zwykle foremny blok kamienia, betonu, szkła, metalu itp., stosowany m.in. w… …   Słownik języka polskiego

  • płyta — 1. Wielka płyta «domy, osiedla zbudowane z wielkich płyt betonowych»: W wielkiej płycie nikt już nie chce mieszkać. Roz bezp 2001. 2. pot. Zmień płytę «przestań mówić na ten temat, zmień temat» …   Słownik frazeologiczny

  • płyta analogowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} płaski winylowy krążek z obustronnym, mechanicznym zapisem dźwięku, przeznaczonym do odtwarzania przy użyciu gramofonu; płyta gramofonowa {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płyta długogrająca — {{/stl 13}}{{stl 7}} płyta analogowa lub kompaktowa, zawierająca od kilku do kilkunastu utworów, trwająca od 40 do 70 minut, stanowiąca całość kompozycyjną; longplay : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zespół ma na swym koncie już cztery płyty długogrające.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płyta kompaktowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} metalizowany krążek, na którym sygnały są zapisane (w zapisie cyfrowym) w postaci mikroskopijnych wgłębień odbijających światło lasera; w urządzeniu odtwarzającym (odtwarzaczu kompaktowym) promień lasera odbijający się od… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • María Plytá — (grec moderne : Μαρία Πλυτά) née le 26 novembre 1915 à Thessalonique et décédé le 4 mars 2006 était une réalisatrice et metteur en scène grecque. Elle fut la première femme à réaliser un film en Grèce avec Les Fiançailles en 1950. Elle avait …   Wikipédia en Français

  • długogrający — ∆ Płyta długogrająca «drobnorowkowa płyta gramofonowa o 33 obrotach na minutę; longplay» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”